Gedicht Pasen - pgdeeshof nl


    ‘t Is Pasen! God heeft ‘t laatste woord, de duivel is gezwicht, de dood is slechts een donk’re poort die voert naar eeuwig licht. Nu zal ‘k mijn weg in vreugde gaan, in droefheid zelfs nog blij: ‘k ben tot nieuw leven opgestaan, want Christus leeft in mij! Pasen Nel Benschop uit de bundel : de stem uit de wolk uitgeverij Kok, Kampen


    PDF Document: