Functiebeschrijving Verzorgende Niveau 3 - zabzorg nl


    niveau van functionele autonomie en kwaliteit van leven van de zorgvrager met een zorgvraag als gevolg van ziekte, stoornis, handicap of beperking. De verzorgende integreert hierbij veel verschillende taken. 2. Situatieschets De verzorgende werkt in de thuissituatie van de cliënt en levert hierbij haar eigen


    PDF Document: