Van God en goden - goddienen nu


    8 invloed hebben gehad en nog hebben in de protestantse – evan-gelische wereld. Keating heeft in 2004 een interessante toe-spraak10 gehouden, waaruit je kunt destilleren wat het contem- platieve evangelie is dat de wereld over moet.


    PDF Document: