REVALIDATIE- WETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE


    starters-revaki. • Je bent geïnteresseerd in de bewegende mens en zijn biomedische aspecten, maar vooral in de revalidatie van mensen met functionele problemen. Die functionele problemen kunnen neurologisch zijn (bv. een hersenbloeding), musculoskeletaal (bv. rug- en nekproblemen), metabool of internistisch


    PDF Document: