UITDRUKKING VAN DE MEETONZEKERHEID VOOR KWANTITATIEVE


    UITDRUKKING VAN DE MEETONZEKERHEID VOOR KWANTITATIEVE BEPALINGEN Nota: BELAC past de documenten toe die EA, ILAC en IAF hebben uitgegeven met als doel de werking van de accreditatie-instellingen en de eisen gesteld aan de accreditatie-instellingen te harmoniseren. De documenten die door EA, ILAC en IAF als verplicht worden opgelegd voor de


    PDF Document: