FUNCTIEOMSCHRIJVING VERZORGENDE I G - zabzorg nl


    naast de verzorgende IG een andere zorgverlener (mede-)verantwoordelijkheid dragen, zoals een huisarts, een specialist en/of een mbo- of hbo-verpleegkundige. Als verzorgende mag je bepaalde voorbehouden handelingen uitvoeren, mits aantoonbaar bekwaam, in opdracht van een daartoe bevoegde beroepsbeoefenaar (bijvoorbeeld een huisarts of specialist).


    PDF Document: