geschiedenis vmbo - Examenblad


    geschiedenis vmbo | Syllabus centraal examen 2016 Versie april 2014 pagina 3 van 38 Inhoud Voorwoord 6 1 Syllabus Geschiedenis en staatsinrichting BB 7 1b. Verdeling examinering CE/SE 7 1b. Specificatie van de globale eindtermen voor het CE 8 2 Syllabus Geschiedenis en staatsinrichting KB 15 2a. Verdeling examinering CE/SE 15 2b.


    PDF Document: