RIVM rapport 270553003 Kwaliteit van leven in het


    ziekten en aandoeningen. Hierin is gekeken naar de haalbaarheid van het opnemen van informatie over kwaliteit van leven in VTV-2002. Daarbij was het een randvoorwaarde, dat de kwaliteit van leven was gemeten met een generiek meetinstrument. Die pilotstudie liet zien, dat het mogelijk zou zijn voor een groot aantal ziekten en aandoeningen de ...


    PDF Document: