Excelopdrachten bij deel 2: Kwantitatieve aspecten


    Het amortisatieschema moet voor elke maand gedurende de looptijd van maximaal 360 maanden de schuld, de aflossing of spaarpremie, de rentebetaling en de totale betaling bevatten. Gebruik voor elke hypotheekvorm een apart werkblad. Opgave 4


    PDF Document: