Diagnostiek en therapie bij patiënten met euthyreotisch struma


    –Struma is een veelvoorkomende aandoening, ook in gebie-den waar de jodiumopname via de voeding voldoende is. – De belangrijkste symptomen worden veroorzaakt door com-pressie van vitale structuren in de hals of in het bovenste deel van de thoraxholte. – Bij elke patiënt met een struma moet men de serumconcen-


    PDF Document: