De literaire mindmap als alternatief voor het leesdossier


    De literaire mindmap als alternatief voor het leesdossier 1. Inleiding Het zijn problemen die iedere docent Nederlands zal herkennen: het slepen met lees-verslagen, de vele uren nakijkwerk, de vermoeiende vermoedens van fraude en de twij-fel aan de leeropbrengst. Ook voor de leerlingen is het een vast onderdeel van hun


    PDF Document: