Biomedische wetenschappen BSc - vu nl


    biomedische wetenschappen dat de afgestudeerde bachelor is toegerust voor een algemene, brede of specialistische masteropleiding in de biomedische wetenschappen of een aanverwante discipline, of kan uitstromen naar de arbeidsmarkt. Om de doelstellingen te bereiken is naast een brede biomedische basisopleiding aandacht voor algemene en


    PDF Document: