Werkstuk Geschiedenis Toetanchamon


    een piramide, maar in een diep in de rotsen uitgehakt graf in het "Dal der Koningen" bij Thebe. Bij de begrafenis werpt Anchesenamon zich over kist van Toetanchamon en klaagt, zoals het ritueel voorschrijft: "Wee, wee. gruwelijk is mijn klacht. Gij die met mij wandelde in de tuinen aan de oevers van de Nijl, in windsels zijn uw benen nu geperst.


    PDF Document: