Voorbereidingsblad e-mailproject: gedicht (met opmaak)


    Een Limerick bestaat uit 5 regels. Eerst 2 langere regels, gevolgd door 2 korte en de limerick wordt afgesloten door terug 1 lange. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam. De regels 1, 2 en 5 rijmen met elkaar en er is een ander rijm tussen de kortere regels 3 en 4 (rijmschema: a a b b a).


    PDF Document: