BOUWBESLUIT 2012 BRANDVEILIGHEID


    Bouwbesluit 2012 4 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 4 § 1.1. Algemeen 4 § 1.2. Toepassing normen en certificatie- en inspectieschemas 12 § 1.3. CE-markeringen en kwaliteitsverklaringen 12 § 1.4. Bijzondere bepalingen 13 § 1.5. Gebruiksmelding 14 § 1.6. Procedure bouwwerkzaamheden 17 Hoofdstuk 2.


    PDF Document: