LOCATIEPLAN VMBO WELLANTCOLLEGE VMBO DORDRECHT 2016-2018


    Het Wellantcollege Dordrecht VMBO heeft in het schooljaar 2015-2016 tezamen met het team van VMBO en Mavo Stek haar visie verder aangescherpt. De nieuwe visie luidt als volgt: Wellantcollege Dordrecht Vanuit grootse ambities voor de ontwikkeling van iedere leerling bieden wij onderwijs binnen een kleinschalige schoolomgeving.


    PDF Document: