Kmo-kalender - deloitte com


    tussenin. Eens per maand, samen met de definitieve betaling, wordt de loonafrekening uitgereikt. - Bedienden ontvangen hun loon eens per maand. - Bij ontstentenis van een CAO en een bepaling in het arbeidsreglement dient de betaling van het (definitieve) loon uiterlijk de 4de werkdag na de arbeidsperiode te gebeuren. Kmo-kalender - april 2015


    PDF Document: