H4 Pruiken en revoluties - boa-geschiedenis weebly com


    Leenman (vazal) De leenheer geeft de leenman land (leen), macht en bescherming in ruil voor raad en daad (advies bij rechtspraak en hulp in oorlog). ... - hoge functie ambtenarij Boeren/burgers: - directe- en indirecte belastingen - boeren verrichten herendiensten .


    PDF Document: