Grade 1 Term 4 Classwork Afrikaans


    Grade 1 Term 4 Classwork Afrikaans Classwork Klaswerk Classwork Lesson 5 Klaswerkles 5 Monday Maandag Date: Datum: 1. Circle 10 counters and fill in the missing numbers. Omkring 10 tellers en vul die ontbrekende getalle in. Teken daarna nog tellers en vul die ontbrekende getalle in. ten and ones tiene en ene ten and ones tiene en ene


    PDF Document: