Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek 95394


    van de school en het bestuur blijkt dat de meeste leerlingen ( 87,5 procent) in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs op het door de school geadviseerde niveau onderwijs volgen. Dit is ruim hoger dan de norm (75 procent) van het bestuur. De Nutsschool Laan van Poot krijgt elk jaar


    PDF Document: