Kunst en/of criminaliteit - Welkom


    graffiti, of dat graffiti als overlastgevend kan worden bevonden. In de huidige stu‐ die is geprobeerd recht te doen aan de diversiteit van graffiti in een onderzoek dat verder meer aansluit bij de tweede benadering, van traditionele studies naar over‐ lastbeleving. Op deze studies wordt hieronder ingegaan. 1.1 Graffiti als uniform probleem


    PDF Document: