Gedragsproblemen bij jonge kinderen met een visuele beperking


    visuele beperking. Niet alleen de retardatie maar zeker ook de, niet eerder onderkende, visuele beperking moet betrokken worden in het beoordelen en behandelen van het gedrag. Dit voorbeeld illustreert dat het belangrijk is dat men inzicht heeft in adaptieve gedragingen van kinderen met een visuele beperking.


    PDF Document: