Gerontologische en geriatrische inhoud van verpleegkunde


    gerontologie en geriatrie als op zichzelf staande vakken in te voeren (Gilje et al. 2007, Rosenfeld et al. 1999). Nederland kent twee niveaus van verpleegkunde opleidingen. De eerste zijn de mbo (middelbaar beroepsonderwijs) verpleegkunde opleidingen die studenten op regionale opleidingscentra (ROC’s) opleiden tot verpleegkundig niveau vier.


    PDF Document: