herstelderepubliek files wordpress com


    1848,de Salische Wet en Castiliaanse stelsel. Nu hoor ik u zeggen dat heden naast Art. 24 van de huidige Grondwet , Art. 1 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden van 28 oktober 1954,(laatstelijk gewijzigd 1998-1999) bepaalt dat de Kroon van het Koninkrijk erfelijk wordt gedragen door Hare


    PDF Document: