Spreekbeurt Maatschappijleer Criminaliteit - scholieren com


    1.5 Maatschappelijke gevolgen Materiele schade: door vernieling en diefstal, maar ook belastingontduiking. Ook steeds meer geld voor beveiliging. Criminaliteit heeft dus schadelijke economische gevolgen voor de samenleving. Immateriële schade: niet in geld uit te drukken, bijvoorbeeld fysiek of psychische problemen.


    PDF Document: