CONCEPTVISIE OP HET LEERGEBIED ENGELS/ MODERNE VREEMDE


    diplomatie en is belangrijk voor relaties met andere landen. Goede kennis van vaktaal in andere talen maakt het tevens mogelijk om werkervaringen over de grens op te doen. Engels vervult vaak de rol van lingua franca. Een goede beheersing van het Engels, en in sommige gevallen van andere vreemde talen is een vereiste bij veel


    PDF Document: