HERZIENE VISIE OP HET LEERGEBIED ENGELS/ MODERNE VREEMDE


    Dit document beschrijft de visie op het leergebied Engels en overige moderne vreemde talen, aangescherpt na het verwerken van de feedback ontvangen tijdens de eerste consultatiefase. De visie beschrijft eerst de meerwaarde van het vreemdetalenonderwijs in ... zich strategieën eigen te maken die het leren van andere talen vergemakkelijken. Ze


    PDF Document: