9] betekenis in een ontzield universum: wetenschap geloof


    85 9] betekenis in een ontzield universum: wetenschap & geloof Friedrich Nietzsche (1844-1900): nihilisme & de dood van God Nietzsche maakt een analyse/diagnose van de tijdsgeest belofte van de Verlichting was vooruitgang door natuurbeheersing, rationaliteit, ontmythologisering, emancipatie in de 2 e helft van de 19 eeuw raakt de liberalisering en industrialisering in een stroomversnelling


    PDF Document: