Art 7:686 BW binnen de WWZ: een vreemde eend in de bijt


    niet te zijn voldaan aan de strenge eisen van art. 7:661 BW, dat opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de werknemer vereist. Het ging in dit geval volgens de Hoge Raad namelijk niet om aan de werkgever toegebrachte schade in de uitoefening van de werkzaamheden, maar om


    PDF Document: