Toets wijzer - onderwijsraad nl


    biedt de raad u hierbij het advies Toets wijzer aan. De raad adviseert de rijksoverheid en de onderwijsinstellingen om toe te werken naar een evenwichtiger toets- en examenpraktijk. Binnen de huidige toets- en examenpraktijk is te weinig ruimte voor formatieve toetsing. Daarnaast wordt overwegend gebruikgemaakt van kwantitatieve toetsing.


    PDF Document: