Situering van het onderzoek 4 - cdn nimbu io


    In de gesprekken die Awel ontvangt van kinderen en jongeren komt het thema zelfdoding frequent aan bod. Meer dan 900 gesprekken hadden in 2012 als hoofdthema depressie/zelfmoordgedachten. ... 4. niet goed in je vel zitten/ somberheid 4. niet goed in je vel zitten/ somberheid


    PDF Document: