TAELDEMAN, MAN VAN DE TAAL, SCHATBEWAARDER VAN DE TAAL V


    taal spreken of Surinaamse woorden gebruiken. Zij zeggen dat deze jongeren zich als 'negers' gedragen, 'neger' stijlen imiteren en met een veranderend accent spreken. (3) Zo antwoorden ze op de vraag van de interviewer of Nederlandse jongeren straattaal mogen gebruiken, het volgende: (4) 177


    PDF Document: