Unfallmerkblatt für den Strassentransport


    Ontstekingsbronnen verwijderen. Dampen niet inademen. Zie beschermingsmaatregelen onder punt 7 en 8. 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen Niet in de riolering of open wateren lozen. Bij het uittreden van gas of het binnendringen in wateren, bodem of kanalisatie verantwoordelijke instanties daarvan op de hoogte brengen.


    PDF Document: