DE GRIEKSE CULTUUR - bigmyth com


    De Griekse cultuur stond hierdoor bloot aan invloeden van buiten. De bergen die overal op het Griekse grondgebied te vinden zijn, vormden natuurlijke grenzen die het politieke systeem sterk beïnvloedden. Al in vroeger tijden waren er onafhankelijke en geïsoleerde gemeenschappen. Langzamerhand ontstonden hieruit grotere en


    PDF Document: