Engels en de moderne vreemde talen (mvt) - curriculum nu


    Engels en de moderne vreemde talen (mvt) Met dit visiedocument geeft de vakvereniging uitvoering aan de opdracht van de staatssecretaris (Kamerbrief Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 31 293, nr. 376) Inhoud


    PDF Document: