Beroep: Verzorgende IG niveau 3 - zorgoog nl


    Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan Werkproces 1.8 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties De verzorgende-IG signaleert en onderneemt actie bij onvoorziene en crisissituaties die het gevolg zijn van gedragsproblemen van psychosociale of psychiatrische aard of door grensoverschrijdend


    PDF Document: