Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


    “Bepalingen in de overeenkomst van de werknemer die ten nadele van deze cao afwijken zijn nietig”. In cao’s worden verderafwijkingsmogelijkheden met betrekking tot specifieke ... “Een werkgever en werknemer die van de afspraken in deze cao willen afwijken, kunnen hiertoe een verzoek indienen bij de caopartijen. ...


    PDF Document: