Directie-generaal Personen met een - Participate! Autisme


    verminderd)? Dan heb je misschien recht op de inkomensvervangende tegemoetkoming. Heb je ernstige moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (zoals koken, eten, je wassen, poetsen,…), dan heb je misschien recht op een integratietegemoetkoming. We spreken ook vaak van de invloed van je handicap op je zelfredzaamheid.


    PDF Document: