Fotosynthese - rug-a-pien be


    Fotosynthese 1. Definitie Fotosynthese is het proces waarbij planten (en sommige bacteriën) lichtenergie gebruiken om koolstofdioxide om te zetten in energierijke verbindingen (koolhydraten), zoals glucose.


    PDF Document: