Tarieventabel afvalstoffenheffing 2012


    Milieupark Born ( Florianstraat) a. voor grof tuinafval per m3 of gedeelte daarvan € 15,30 b. voor overig restafval, hout, bouw + sloop afval per m3 of gedeelte daarvan € 48,60 3. In afwijking van het bovenstaande geldt dat per bezoek aan de onder II.1 en II.2 genoemde milieuparken een minimumtarief ...


    PDF Document: