het eigen bedrijf Aanvullen of totaal vernieuwen


    functie voor de vertaling naar de situatie op het eigen bedrijf. Aanvullen of totaal vernieuwen? Wie al enkele functies met elektronica aan­ stuurt en deze techniek wil uitbreiden, moet vaak een compleet geïntegreerde nieuwe computer aanschaffen. Vaak is de apparatuur, aangeschaft bij de eerste stap, nog lang niet versleten.


    PDF Document: