CLIL: les in een vreemde taal - secundair heilig-graf be


    enthousiasme, niet in het minst bij de leerlingen zelf. Waar het hart van vol is, loopt de mond van over en zo vertellen twee CLIL-leerkrachten met vuur over hun ervaringen in dit eerste CLIL-jaar. Aan het woord: Chan Roovers (leerkracht aardrijkskunde in het Engels) en Jürgen Peeters (leerkracht esthetica in het Duits).


    PDF Document: