University of Twente - Universiteit Twente


    sende functionaliteit in de bibliotheek en om onderzoek te doen naar het gebruik van meerdere processoren. De mogelijkheden van APS moeten verder onderzocht worden. Het gebruik van kernel tracing maakt het mogelijk het animatie framework opnieuw te implementeren. University of Twente


    PDF Document: