Een woordje uitleg bij de sociale grondrechten O


    de klassieke grondrechten doordat ze niet direct afdwingbaar zijn. De sociale grondrechten erkennen dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven en vereisen dat de overheid actief optreedt. Deze grondregels zijn dan ook richtinggevend voor het beleid. De sociale grondrechten zijn opgenomen in artikel 23 en artikel 24. Ze zijn in de Belgische


    PDF Document: