rekenen 2F mbo-2 en mbo-3 - Examenbladmbo nl


    REKENEN 2F mbo-2 en mbo-3 | conceptsyllabus centraal ontwikkeld examen juli 2014 pagina 3 van 36 Inhoud Voorwoord 5 Vooraf 6 1 Inleiding 7 2 Domeinoverstijgende vaardigheden 13 3 Domeinspecifieke vaardigheden 14 3.1 Getallen 14 3.2 Verhoudingen 15 3.3 Meten & Meetkunde 15 3.4 Verbanden 17 Slotwoord 19 Bijlage 1: Voorbeeldopgaven 20


    PDF Document: