Warranty & Indemnity- verzekering, een helpende hand in M


    TIJDSCHRIFT VOOR DE ONDERNEMINGSRECHTPRAKTIJK nummer 3, meI 2012 / SDu uItgeverS 111 Wat is een W&I-verzekering? Een W&I-verzekering biedt dekking voor schade en kos-ten in verband met het niet nakomen van garanties2 of al- gemene fiscale vrijwaringen in een M&A-transactie.3 Het doel van een W&I-verzekering is om bepaalde risico’s die


    PDF Document: