Referentiekader Moderne Vreemde Talen in het mbo


    Vreemde Talen in het mbo” heeft tot doel om aan het mbo-veld een handzaam en duidelijk referentiekader voor de moderne vreemde talen ter beschikking te stellen. Voor Nederlands en rekenen is het “Referentie-kader taal en rekenen” vastgesteld. Voor de moderne vreemde talen werden verschillende documenten


    PDF Document: