VERPLEEGKUNDE BOEKEN WIJZER - kavanah nl


    dat de inhoud van deze boeken regelmatig wordt aangepast aan nieuwe inzichten. Dat heeft ook gevolgen voor de opzet van de serie als geheel. Daardoor kan het incidenteel voorkomen dat een bepaald onderwerp naar een ander deel wordt overgeplaatst. Een concreet voorbeeld daarvan is ‘Stomazorg’ uit deel 1. In het kader van


    PDF Document: