Functiebeschrijving Verzorgende IG - zorgselect nl


    De Verzorgende IG werkt zelfstandig bij de cliënt thuis in licht complexe en complexe situaties. De cliënten zijn door ziekte, ouder-dom, handicap of na een operatie afhankelijk van verpleging en verzorging. De Verzorgende IG is in stabiele situaties contactverzorgende en stelt dan ook het zorgleefplan op.


    PDF Document: