Geschiedenis: paasproefwerk voorbereiden


    o Begrippenkennis: stroomcultuur, irrigatielandbouw, Tweestromenland, ruilhandel, ambachten HFST 12 EGYPTE HET LAND VAN DE NIJL LWB p. 100-103 o Het leven van de oude Egyptenaren situeren in de socialiteit aan de hand van een inleidende documentaire (zie website) Verbetersleutel blz. 100 op smartschool onder de knop documenten


    PDF Document: